Veranderen van patronen en 4-staps leerproces

Page content

Veranderen van patronen en 4-staps leerproces

Het 4-staps leerproces bij het aanleren en afleren van patronen en eetgewoonten:

Wanneer je jouw patronen wilt veranderen zul je een aantal stappen moeten doorlopen. Het 4 staps leerproces laat zien hoe je patronen aanleert en hoe je ze weer kunt afleren.

1 Onbewust Onbekwaam

De eerste fase is de fase waarin jij je (nog) niet bewust bent dat je iets niet kunt. Je weet eenvoudig niet dat je iets niet weet. Vergelijk het met autorijden. Er is een tijd geweest dat je niet wist dat je eerst iets moest leren om een auto te besturen.

2 Bewust Onbekwaam

De tweede fase is de fase waarin jij je bewust wordt van het feit dat je iets nog niet kunt of nog niet gemakkelijk vindt. De fase van bewust onbekwaam is een heel belangrijke, aangezien je hier ontdekt dat je iets te leren hebt. Jammer genoeg stoppen veel mensen in deze fase van het leerproces. Echter zijn er juist ook veel mensen die gemotiveerd raken om nog meer te gaan leren als ze in deze fase zijn en extra gaan oefenen om datgene echt onder de knie te krijgen.

3 Bewust Bekwaam

De derde fase is de fase waarin jij bewust gaat oefenen, het bewust bekwamen. In deze fase moet je nog volledig geconcentreerd bezig zijn met datgene wat je wilt leren. Daarom kost het vaak nog energie. Hoe meer er geoefend wordt, hoe minder energie het gaat kosten. Het wordt uiteindelijk heel gewoon voor je.

4 Onbewust Bekwaam

In de laatste fase, onbewust bekwaam, kun je weer aandacht geven aan andere leerprocessen. Het gaat je gemakkelijk af. Hier hoef je niet over na te denken, want het gaat als vanzelf.

Om iets te leren zul je dus eerst door de fases heen moeten, waar je zult moeten verduren dat je iets nog niet kunt. Eén van de zinvolle overtuigingen in deze fase is:

Mislukking bestaat niet, alleen feedback

Soms zul je ervaren dat je in het leerproces teruggaat. Je bent ergens goed in en in een training worden jou zaken aangereikt waarmee je nog beter kunt worden in datgene wat je doet.

Soms zul je daarvoor ook vaardigheden moeten afleren. Je doorloopt dan als het ware de leerfasen in omgekeerde volgorde. Je bent onbewust bekwaam in een bepaalde vaardigheid, dus eerst zul je bewust onbekwaam worden van die vaardigheden die nog niet helemaal effectief zijn.

Vervolgens ga je in de fase van het bewust bekwamen nieuwe gedragsalternatieven toevoegen, zodat je uiteindelijk onbewust bekwaam bent in de dingen die meer effectief zijn.

Bij afleren ga je van fase 4 naar fase 2 en bij aanleren van fase 2 naar fase 4.

 

    Comment Section

    0 reacties op “Veranderen van patronen en 4-staps leerproces

    Plaats een reactie


    *